Båtklubbarnas dag – INSTÄLLT 2022

Om BKD

Från juni 2017 är föreningen Båtklubbarnas Dag upplöst och drivs istället som ett projekt med dedikerad arbetsgrupp inom SMBF.
Om SMBF:
Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) är en sammanslutning av 254 båtklubbar med 46 700 medlemmar inom Stockholms och Uppsala län. SMBF är det största av 27 regionala förbund inom Svenska Båtunionen (SBU). Organisationen har bl. a till uppgift att värna om en levande skärgård, samt att verka för ökad säkerhet till lands och till sjöss.
Historik om föreningen Båtklubbarnas Dag:

Det började med några klubbar i det inre av Stockholms vatten och cirka 130 båtar sommaren 2010. Det är framför allt fest och parad, men det finns en allvarlig bakgrund.
De ideella båtklubbarna har funnits tätt intill och inne i städerna sedan över hundra år och utgör ett starkt inslag i såväl stadsbild som för innevånarnas rekreation. Idag lever dessa båtklubbar ett alltmer osäkert liv på grund av bygg- och exploateringsplaner. När nya stadsdelar växer fram intill vatten glöms fritidsbåtarna bort och på betongkajerna står det ”förtöjning förbjuden.”

Den ideella föreningen Båtklubbarnas Dag står på 2 stadiga ben: Båtparad och Öppet Hus.

 Båtparaden

Årligen, samordnar och annonserar föreningen den gemensamma Båtparaden den sista lördagen i augusti genom Stockholms Mälarvatten. Föreningen önskar också samarbete med båtklubbar i andra vatten, både på riks- och regionalplan, för samordning och manifestation samma dag.

Öppet Hus

Föreningen samordnar också information om inrapporterade aktiviteter vid båtklubbarnas “ÖppetHus” samma dag. På det sättet kan den kultur- och båtintresserade allmänheten ta del av de ideella båtklubbarnas verksamhet och förhoppningsvis också stödja den då det blåser kallt.